Scholarship Awardees
2021-23

AKRITI AGRAWAL
₹ 25000
NITYA KESARWANI
₹ 25000

Scholarship Awardees
2020-22

Praveen Pandey
₹20,000

Scholarship Awardees
2019-21

Deepakshi Singh
₹25,000
Ankita Devvansh
₹25,000
Komal Sahu
₹25,000
Ruchika Agarwal
₹25,000


Arpita Asthana
₹20,000
Sakshi Tripathi
₹20,000
Anupriya Shukla
₹20,000
Janvee Gupta
₹20,000


Dilip Kumar
₹20,000

Scholarship Awardees
2018-20

Shreya Kesarwani
₹25,000
Arushi Chudhary
₹20,000
Aditya Pratap
₹20,000


Medal Winners

SRMS Gold Medal for Highest Marks and with a cash Prize of Rs.21000
Arpita Asthana
2019-21
Shreya Kesarwani
2018-20
Anirudh Kumar
2017-19


Anish Ahmad
2016-18
Tanya Gupta
2015-17
SRMS Silver Medal for securing second Highest Marks
Komal Sahu
2019-21
Aditya Pratap
2018-20
Sanjeev Singh
2017-19


Abhinav Kumar
2016-18
Mariya Rais
2015-17
SRMS Silver Medal for securing third Highest Marks
Ruchika Agarwal
2019-21
Taskeen Fatima
2018-20
Kanika Hemrajani
2017-19


Shantam Vaish
2015-17
Sakshi Srivastava
2016-18
SRMS All Rounder Trophy for Over All Best Performance
Subham Biswas
2019-21
Jaikishan Verma
2018-20
Shivani Gupta
2017-19


Atul Singh
2016-18
Chavi Kushwaha
2015-17